سامسونگ محصول جدید SSD مصرفی “870 EVO” را در بازار جهانی عرضه می کند