سئونگنام سیتی بیش از 3000 کارمند را برای کار در مرحله سوم بسیج کرد … برف روبی کامل