رنو سامسونگ 8 سال دیگر برای همه کارمندان بازنشسته خواهد شد