رئیس کیم جین ووک ، که به مرکز استان مراجعه کرده است … “من همه تلاش ممکن را برای از بین بردن فساد مقامات ارشد دولت انجام می دهم”