رئیس شرکت فرودگاه اینچئون ، کیم کیون ووک ، نوآوری “بی سابقه” را از طریق مراسم تحلیف برجسته می کند