رئیس جمهور ژاپن “ما چاره ای نداریم جز اینکه المپیک توکیو را در آسمان رها کنیم” [특파원+]