رئیس جمهور ون ممکن است در کنفرانس سال نو “عذرخواهی لی میونگ باک و پاک کیونگ هی” را ذکر کند [뉴스+]