رئیس جمهور مون “من از تدبیر اقدامات لازم برای ایجاد ثبات در مسکن دریغ نخواهم کرد