رئیس جمهور لونا “تو خوب هستی” 38٪ … پایین ترین حد را بشکن و گزاف گویی کن [한국갤럽]