دیدار زودهنگام چین ، رئیس جمهور مون شی از کره “خوش آمدید … ارتقا Friend دوستی”