در سال 2020 ، که “پس از موارد فوق” ادامه یافت … طولانی ترین فصل باران و گرمترین ژانویه