در تور PGA 3 پیروزی کسب کرد … Siwoo Kim، Success “Perfect Resurrection”