دختر من بوک لی “من ساعت 7:30 مقررات رفت و آمد را شکستم و پدرم آنرا تراشید … برادرم هم وسواس دارد”