دانش آموزان “طلایی” در دبستان بسته های خارجی را باز می کنند و آپارتمان Balchak را با روغن پخت و پز می پاشند