دانشگاه فناوری Kookmin Holdings-AI Yangjae Hub توافق نامه تجاری در مرکز همکاری های علمی و دانشگاهی دانشگاه کوکمین را امضا کرد