دادگستری ، مدیر عامل سابق کیم جونگ اون به دلیل “آزار و اذیت جنسی” اخراج شد … “بالاترین نظم”