“خونریزی مغزی” در ماشین یک کارمند زن مانده است … معاون سابق رئیس انستیتوی زمین ، زیرساخت و حمل و نقل کره ، متهم به قتل