“خدا را شکر که به من اجازه داد با او ملاقات کنم” دون اسپایک ، 30 کیلوگرم کاهش وزن → اعتراف فدائیان