حزب عدالت به خاطر حادثه مدیر عامل سابق کیم جونگ اون در مورد “آزار جنسی” عذرخواهی کرد