حتی امروز 10 درجه یا بیشتر در طول روز ، مانند یک کلانشهر دنج