جکسون قهرمان ترامپ اسکناس 20 دلاری را بیرون می کشد جایگزین شده توسط یک فعال سیاه پوست [특파원+]