جنجال بر سر پرداخت عملکرد SK Hynix داغ شده است … مدیرعامل شرکت پس از بازگشت حقوق رئیس جمهور عذرخواهی کرد