ججو ، 7 کارمند در رستوران و مشتریانی که به طور سری آلوده شده اند … کارگران کشتی های مسافربری را آموزش دهید