“جایزه مادر” لی جونگ هیون “دلم برای کوچکترین دختر 5 دختر تنگ شده است … مادرم ، که همیشه در قلب من با من خواهد بود”