جئون جی هیون ، 75.5 میلیارد دارایی املاک و مستغلات + 300 میلیون ماشین لوکس … شوهر من “پسر باهوشی در دنیای مالی” است