“ثروتمند صاعقه” و “گدای صاعقه” با قیمت های مختلف خانه … “قطبش” املاک و مستغلات بدترین