تیم پروفسور Taewook Kim از دانشگاه ملی چونبوک در حال ساخت یک فیلم فوق سبک است که امواج الکترومغناطیسی را مسدود می کند