تکان دادن سلاح علیه افراد مسنی که در همسایگی زندگی می کنند و در حال فرار هستند … من در 50 سالگی گرفتار شدم