“ترویج انرژی هسته ای در کره شمالی؟” اختلاف دیگری درباره لیست پرونده های حذف شده توسط وزارت صنعت