تجارت موفق می شود ذهن مصرف کنندگان را به خود جلب کند … بالاترین “رضایت مشتری” تاکنون