تجارت سرگرمی در بوسان در تلاش است تا وارد تالار شهر شود … در بسته است