تأیید دو رقمی هر روز در عفونت گوانگژو در جامعه منجر می شود