“بیایید مواد تشکیل دهنده را بررسی کنیم و نوع خشک را انتخاب کنیم”