به طور متوسط ​​40٪ بهبودی ناشی از تأثیر حمایت رئیس جمهور مون و کنفرانس مطبوعاتی سال نو