برای جلوگیری از پیرمرد گرسنه گیونگ بوک ، 4.7 میلیارد دلار برای وعده های غذایی رایگان