“بازپرداخت هزینه نیروگاه هسته ای کره شمالی” در برابر “نظریه رنگ ملیت” … سوp ظن “ترویج ساخت نیروگاه هسته ای در کره شمالی” مبارزات سیاسی را تشدید می کند