بازارهای املاک و بورس اوراق بهادار در حال کار هستند بیکاری از یک طرف در حال سقوط است