این نمی تواند دو بار نفوذ کند … در روز رای گیری برای استیضاح ، کنگره ایالات متحده به “پادگان صحرایی” تبدیل شد.