این شاعر پس از 4 سال شکست خورد … بیایید تأثیر 25 امین معیار املاک را ببینیم؟ [뉴스분석]