“این با استعفای کیم جونگ اون به دلیل آزار جنسی پایان نخواهد یافت. پلیس متهم شد که گروه های مدنی ناعادلانه هستند