اکسی مقصر “ضد عفونی کننده رطوبت ساز” است … Aekyung و SK Chemicals بی گناه هستند