اونا از تعطیلات سال نو “معاملات پیک” … اتحادیه اعتصاب عمومی را در روز 29 اعلام کرد