اولین واکنش رسمی جامعه جهانی پس از هشتمین کنگره حزب کره شمالی “ما باید قدرت خود را متوقف کنیم”