اولین تماس رئیس سرویس امنیتی کره و آمریکا … “تلاش های مشترک برای خلع سلاح هسته ای در شبه جزیره کره”