ال جی الکترونیکس ماشین لباسشویی و خشک کن را با عملکرد مراقبت از حیوانات خانگی راه اندازی می کند