از بحران اقتصادی و جنگ داخلی طولانی مدت رنج می برند … “دموکراتیک سازی” حتی در تونس نیز اعتراضات تکرار می شود [아랍의 봄 10년, 중동은 지금]