اخیراً ، سه ژنرال از “خانواده ، کار و ملاقات” در بوسان تاج 19 را رهبری کردند