.: اخبار VGP:. | کره جنوبی 600 میلیون دلار رشته فرنگی فوری صادر کرد