.: اخبار VGP:. | چرا فدرال رزرو نرخ بهره را نزدیک به صفر نگه می دارد؟