.: اخبار VGP:. | ویتنام حملات به غیرنظامیان در درگیری های اسرائیل و فلسطین را محکوم می کند